VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS
Täyttöohje
Vaihtohakemus

Hakemustiedot rekisteröidään Visma L7-järjestelmään. Tietojen rekisteröinti on edellytys hakemusten käsittelylle. Hakijoiden luottotiedot tarkastetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä.

HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja etunimi* Muut etunimet * Henkilötunnus *
Edelliset Sukunimet Siviilisääty
Nykyinen katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka
Kotikunta (henkikirjoituspaikka) Kotikunta alkaen, vuosiluku
Puhelin Sähköpostiosoite
Arvo tai ammatti Työnantaja / oppilaitos
Työnantaja / oppilaitos alkaen, vuosiluku

Tiedot nykyisestä asunnosta
Talotyyppi Huoneistotyypi Hallintasuhde
Huoneiston pinta-ala Asukkaiden lukumäärä Nykyiseen asuntoon muuttovuosi
m2
Vuokra, euroa/kk

KANSSAHAKIJAN HENKILÖTIEDOT (* merkityt tiedot ovat pakollisia vain jos kaksi hakijaa)
Sukunimi * Etunimet * Henkilötunnus *
Edelliset Sukunimet Siviilisääty
Nykyinen katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka
Kotikunta (henkikirjoituspaikka) Kotikunta alkaen, vuosiluku
Puhelin Sähköpostiosoite
Arvo tai ammatti Työnantaja / oppilaitos
Työnantaja / oppilaitos alkaen, vuosiluku

Tiedot nykyisestä asunnosta
Talotyyppi Huoneistotyypi Hallintasuhde
Huoneiston pinta-ala Asukkaiden lukumäärä Nykyiseen asuntoon muuttovuosi
m2
Vuokra, euroa/kk

Bruttotulot ja omaisuus
Hakija Kanssahakija
Nykyiset kuukausitulot ennen veroja (euroa/kk)
Varallisuuden käypä arvo euroa
Vaikuttavat vähennykset
Hakijan maksamat elatusapumaksut (euroa/kk)
Jäljellä oleva opintolaina
Omistusasuntoon tai kiinteistöön kohdistuvat velat euroa

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
(tarvittaessa lisää rivejä "Lisää" painikkeella)

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus
Kuukausitulot Varallisuus
lapsi

Hakijaruokakunnan henkilöluku josta alle 18 vuotiaita
Hakija tai kanssahakija raskaana
kyllä

HAETTAVA ASUINHUONEISTO
Talotyyppi
Kerrostalo Rivitalo Mikä tahansa
Huoneistotyyppi Vuokran suuruus enintään euroa/kk
pinta-alatoive Tarve alkaen (pvm)
m2 - m2
Aluetoiveet
Hirsimäki Huhtimo Keskusta Kirjaus
Peltosaari Räätykänmäki Uramo

ASUNNON TARPEESEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT
Työ/opiskelu paikkakunnalla
Asunnoton
Asunto myyty
Laitoksesta vapautuva
Häätö
Irtisanominen
Asumistasoltaan puutteellinen
Avio-/Avoero
Itsenäistyminen
Liian pieni asunto
Liian suuri asunto
Perheen perustaminen
Terveydelliset syyt
Tilapäinen tarve
Nykyisen asunnon sijainti
Muu, kerro syy lisätiedoissa

Lisätiedot
Muita toiveita / oma selvitys asunnontarpeesta

Täytettyäsi lomakkeen, paina lähetä -painiketta. Lomake on vastaanotettu palveluun, kun selaimelle tulostuu OK painikkeen painamisen jälkeen kuittisivu.

Jos jokin kohta on jäänyt vastaamatta, lomake palautuu selaimeen, jossa vastaamatta jääneet kohdat on ilmoitettu sivun alussa punaisella.